S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K L A G S H A M N.... 1898. 10. 01 - 1990. 03. 30

Poststämplar - Reketikett - Vykort - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

En poststation öppnades i järnvägsstationen när linjen Tygelsjö - Klagshamn var färdigbyggd 1898.

Banan öppnades för allmän trafik först 28 oktober,

en postbefodringen gick med en dressin tills tågen kom i gång.

Stationsföreståndare var Anders Olsson-Sjöberg (1898-1935)

Nedan en tågtidtabell för år 1898.

Webbsidan uppdaterad 04-03-2015