S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K L Å G E R U P.. 1875. 07. 27- 1973. 12. 31

Poststämplar    Reketikett    Brev    Vykort    Till första sidan

Utmed järnvägslinjen Lund-Trelleborg fanns Poststationen Klågerup i järnvägsstationen.


Tidtabel från 1876.

Carl Wilhelm Hugo Liljendal var den förste postföreståndaren 1875-1885.

I Juli 1885 tillträdde Per Jönsson Buhre med en årslön på 480:- kronor.


Tidtabel på den första gångpostlinjen mellan Klågerup och Sallerup 1876.

Tidtabel på en Lantbrefbäringslinje mellan Torna-Dalby och Klågerup från 1895.


Mellan 1974 - 1989 namnändrades Klågerup till... BARA 2.

Postortsnamnet Klågerup återkom igen i oktober 1989.

Tillbaka till Skånes Postanstalter