K L Å G E R U P   B R E V

Brefkort med normalstämpel 16


Firmabrev med Nst.33


Tjänstebrevkort med Nst. 58p. Typ. 1 (litet cirat) Stämpeltypen känd mellan 1913 - 1946.


 

 

Firmabrev med Nst. 58p. Typ. 2 (långt cirat) Stämpeltypen känd mellan 1916 - 1969.


Paketadresskort med Nst.59b Lila färg. Stämpeltypen känd 1969.


Militärbrev PA. 1041 K = Klågerup. Stämpeltypen är känd under 1944.

Åter till första sidan..