S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K L Å G E R U P.. 1989. 10. 02- 20013 ( Andra perioden )

Till första sidan    Tillbaka till Skånes Postanstalter

Se Klågerup period 1 här.

År 1989 återkom postnamnet Klågerup igen.

År 2002 fanns posten i ICA butiken i Klågerup.

Följande poststämplar har använts i period två.

Nst. 59b. typ. 2

Typ. 1 fanns till i perioden 1875 - 1973.

Nst. 61c. A och 61c. B Stämpeltypen är känd från 1989.