S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K J E L L S T O R P.... 1895. 09. 01 - 1912. 12. 29

Poststämplar - Reketikett - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

Kjellstorp stavas här med E. Se även Källstorp med Ä här.

En poststation öppnades i järnvägsstationen 1 september 1895.

Stationsmästare Jöns Peter Henriksson-Berg blev förste föreståndaren ( 1895-1914 )

Kjällstorp Järnvägsstation bild från ca. 1950 talet.