S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K I N G E L S T A D ... 1876. 12. 01 - 1960. 05. 28

Poststämplar    Reketikett    Brev    Till första sidan

I samband med att järnvägslinjen Billesholms grufva - Landskrona öppnades 1 December 1876.

Så öppnade även Poststationen Kingelstad i stationshuset.

Stationsinspektor J. M. Lundgren tog även hand om postgöromålen från 1876.

13 olika personer har tjänstgjort på poststationen i Kingelstad.

Kingelstad hade postutväxling med Pkxp 36

Kingelstads järnvägsstation.

Tidtabell från 1910

Tillbaka till Skånes Postanstalter