S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K Ä R R S T O R P ....1875. 01. 01 - 1879. 01. 31

Poststämplar    Till första sidan

 

Kärrstorp en kortlivad Poststation som var i gång bara 4 år.

Förste föreståndaren var M. Norrman.

Poststationen var inte lönsam, under första verksamhetsåret såldes det frimärken för bara 96 kronor.

En indragning hade diskuterats av Poststyrelsen redan efter ett år.

Dock fick Poststionen leva kvar till 1879.

Kärrstorps innevånarna fick sin post via denna gångpostturen Tygelsjö - Svedala.

Tillbaka till Skånes Postanstalter