K Ä M P I N G E    P O S T S T Ä M P E L

Normalstämpel 59b.

Åter till första sidan.