S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K Ä M P I N G E.... 1945. 07. 16 - 1971. 01. 30

Reketikett -Brev -Poststämplar - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Poststationen Kämpinges första föreståndare var Marta Elvira Persson ( 1945-1954)

Iris Karla Davidsson tog över postgöromålen fram till stängningen av Poststationen 1971.

En lantbrevbärare från Höllviksnäs försåg framöver Kämpinge med post.