S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K Ä L L S T O R P.... 1912. 11. 12 - 1958. 12. 31

Poststämplar - Reketikett - Vykort - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Källstorp stavas här med Ä. Se även Kjellstorp med E här.

Postföreståndare Hilding Andersson-Alden ( 1914-1918 ) var föreståndare när Källstorp stavades på Ä.

Hela 13 postföreståndare till har tjänst gjort i Källstorp.

När Poststationen upphörde fick Källstorps innevånare sin post via lantbrevbären i Svalöv Lbb.2

Brev stämplar sista dagen på Källstorp.