S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K Ä V L I N G E .... 1927. 07. 03 - 2002. 03. 14

Poststämplar - Reketikett - Brev - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

Se KJELINGE period 1 här......Se KJEFLINGE period 2 här.........Se KÄFLINGE här.

 

Postmästare under Kävlinge perioden var Emil Gustaf Erik Ågreen 1926 - 1928.

Näste Postmästare var Axel Hugo Peter Wihlborg 1928 - 1936.

Ytterliggare två postmästare har tjänstgjort i Kävlinge innan postkontoret stängde år 2002.

Postverksamheten övergick till Post i Butik samma år.