S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K A S T B E R G A.... 1897. 06. 01 - 1934. 05. 01

Poststämplar    Reketikett    Vykort    Till första sidan

 

När Eslöf - Hörby järnvägen blev klar 1897

så passade postverket på att öppna en poststation i Kastberga järnvägsstation.

Magnus Larsson blev ansvarig för både posten och järnvägsgöromålen.

1 februari 1908 tog Anders Andersson över postgöromålen.

Den 1 Maj 1934 drogs poststationen in och ersattes med lantbrevbäring på

linjen Eslöv - Grybe som utsträcktes till Kastberga skola och Kastberga hållplats.

Postens cirkulär där Kastberga mm. kungöres om öppnandet.

Webbsidan uppdaterad 03-03-2015

Tillbaka till Skånes Postanstalter