S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K Å S E B E R G A ....1887. 03. 01 - 1894. 10. 07

Vykort - Poststämplar - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Efter många skrivelser till Poststyrelsen så blev det en Poststation 1887 med namnet Kåseberga.

Poststationen kom att ligga i Valleberga intill kyrkan.

Alltså en halv mil från Kåseberga Fiskeläge.

Poststationen var i gång 7 år.

Efter nerläggningen 1894 fick Kåseberga innevånarna en lantbrevbärarlinje

från Hedvigsdal via Peppinge till Kåseberga.

3 gånger i veckan gick lantbrevbäraren Jöns Hansson boende på Nr.9 i Valleberga.

Hans lön var 47 kronor om året.