S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

K A R L S F Ä L T.....1875. 01. 01 - 1885. 01. 08

Poststämplar    Reketikett    Brev    Kärrpost    Till första sidan

 

Poststation i Allerums Socken.

Sergeanten C. A. Wiebe blev förste föreståndaren med 250 Kr. i årslön.

Den 21 mars 1881 begärde Wiebe avsked.

Han hade sålt sin lägenhet som också var poststationen för Karlsfält.

1 April blev snickaren Nils Jönsson i Viken ny föreståndare.

I början på 1885 drogs Poststationen in detta i samband med att järnvägen

mellan Höganäs - Kattarp kom till.

Mjöhult fick utgöra Karlsfälts borna nya Posstation.

Tillbaka till Skånes Postanstalter