S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

J O R D H O L M E N ... 1910. 07. 05 - 1973. 05. 30

Poststämplar - Vykort - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Månstorp var namnet på poststationen redan 1898.

Det blev mycket felexpedierad post till Mantorp i Östergötland som förväxlades med Månstorp.

Poststationen fick ett nytt namn juli 1910 till Jordholmen.

Stationsinspektor Carl Georg Esaias Scholander var postföreståndaren på Jordholmen från 1910.

Några lantbrevbäringslinjer har utgått från Jordholmen 1912.

Jordholmen - Almnäs- Jordholmem med 6 turer i veckan

Jordholmen - Eneberg - Jordholmen med 6 turer i veckan.

Jordholmen - Västra Kärrstorp - Jordholmen med 6 turer i veckan.

Järnvägsstationen Jordholmen( f.d Månstorp ) där posten fanns till

Åter till första sidan.