S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

J O R D B E R G A ... 1887. 09. 29 - 1957. 10. 31

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Jordberga Poststation öppnades i samband med järnvägsstationen blev klar 1887.

Utdrag ur Postens cirkulär

Nils Anders Holmen fick ansvaret för postgöromålen från 1887 - 1928.

Bengt Paulus Svensson blev näste poststations föreståndare. 1928 - 1941.

Jordberga järnvägsstation där Poststationen fanns till.

Webbsidan uppdaterad 04-03-2015