S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

J O N S T O R P... 1875. 01. 01 - Finns ännu kvar.

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Jonstorp öppnades 1875 och förste föreståndaren var Axel Hagberg.

Post stationen var belägen i Görslöv Nr.6. Görslöv är i utkanten av Jonstorps by.

Den 1 augusti 1913 flyttades Post stationen till Jonstorps kyrkby.

Föreståndaren var Beata Persson som var med vid flyttningen vid denna tidpunkten.

Från den 1 december 1969 - 30 september 1991 blev Jonstorp namnändrat till Höganäs 2.

Namnet Jonstorp återkom igen 1 oktober 1991 och finns fortfarande kvar.

År 1900 fanns denna lantbrevbäringslinjen från Jonstorp - Svanshall.

2 gånger i veckan gick turen fram och åter.

Webbsidan uppdaterad 2015-03-04