I N G E L S T R Ä D E   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 14.


Normalstämpel 59b.


Lantbrevbärarstämpel i rektangel form.

Åter till första sidan.