S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

I N G E L S T R Ä D E... 1885. 07. 01 - 1966. 05. 25

Poststämplar    Brev    Vykort     Reketikett    Till första sidan

 

Poststation som öppnades 1885.

När järnvägslinjen Höganäs - Kattarp - Åstorp tillkomm, så öppnades poststationen i järnvägsstationen.

Det var stationsispektor Nils Ifvarsson som blev förste föreståndaren.

En lantbrevbäringslinje mellan Ingelsträde - Stubbarp fanns det 1901.

Turen gick 4 gånger i veckan. 1,3 mil lång var sträckan.

Ingelträdes trafikplats anlagd 1884.

_____________________________________________________________

Tågtidtabell från 1886.

_____________________________________________________________

Tidtabell på en lantbrevbärings linje från 1908

Tillbaka till Skånes Postanstalter