S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

I N G E L S T O R P...1874. 01. 01 - 1879. 03. 31

Brev    Vykort     Till första sidan.

 

Poststation som var i bruk i 5 år.

Skolläraren Henrik Nikolaus Lindberg utsågs till föreståndare på Poststaionen Ingelstorp.

Hans årsarvode var 60:- kr.

Redan i mars 1879 drogs Poststationen in på grund av dålig lönsamhet.

År 1875 fanns det en gångpostlinje som berörde Ingelstorp.

2 gånger i veckan fram och åter a. 2,3 mil gick postbudet.


En tidtabell på en lantbrevbäringslinje som gick via Ingelstorp år 1879.

2 gånger i veckan fram och åter a 1,5 mil.

Vill du läsa mer Ingelstorps historia gör du detta på länken nedan.

http://ingelstorp.info/om/nagot-om-ingelstorp-i-gangna-tider/

Webbsidan uppdaterad 2015-11-08

Tillbaka till Skånes Postanstalter