S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H V I D E R U P....1906. 02. 18 - 1924. 11. 13

Poststämplar   -  Vykort    -   Skånes Postanstalet   -  Till första sidan.

 

Hviderup ( Viderup ) så var stavningen för poststationen 1906 - 1924.

Hviderup öppnades den 18 februari samma dag som järnvägsstationen blev klar.

Förste föreståndaren var Carl Johan N:son Nyman 1906-1925

Se även på VIDERUP

Järnvägsstationen Viderup där posten fanns till.

«  Tillbaka   -   Nästa sida  »