S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H V E L L I N G E...1875. 01. 01 - 1875. 12. 31 ( period 1 )

H V E L L I N G E...1886. 04. 28 - 1927. 02. 14 ( period 2 )

Poststämplar - Reketikett -Brev - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

Handlanden Anders Hansson var förste föreståndaren med en årslön på 250: kr.

Hvellinge förväxlades ofta med Wällinge ( Rögle ) som var i bruk mellan 1875 - 1886.

Så första perioden blev därför kort.

Man döpte om postorten till Skytts Hvellinge från 1876 - 1886.

Då återkommer postorten Hvellinge igen. Wällinge (Rögle) var nerlagd 1886.

Men någon gång under 1927 ändrades stavningen till Vellinge.

 

Det fanns även en gångpostlinje från 1875 mellan Hvellinge - Södra Håslöf.


År 1898 fanns det även en lantbrevbärarlinje.

Ytterliggare några lantbrevbäringslinjer har utgått från Hvellinge.

Åter till första sidan.