H U R V A   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 58t.


Normalstämpel 59c. A

Åter till första sidan.