S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H U R F V A...1866. 05. 01 - 1929. 10. 18

Poststämplar - Reketikett -Brev - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Hurfva öppnades den 1 Maj 1866 och stationsispektor N. J. Persson fick ansvaret för postgöromålen.

Men någon egen poststämpel fans inte förren 1870.

Posten överlämnades till postexpeditionen på tåget som gick på Södra Stambanan mellan Ystad och Eslöf.

Breven fick en PKXP 12 stämpel, eller en stämpel i ESLÖF mellan 1866-1870.

Hurfva Järnvägsstation

Se även på HURVA (stavning utan F )