H U R F V A   B R E V

Brefkort med Nst. 10


Firmabrev poststämplat 1928 med nst.14

Åter till första sidan.