S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H U N N E B E R G A....1906. 02. 18 - 1949. 06. 30

Poststämplar - Brev -Skånes Postanstalter - Åter till första sidan.

 

Att en poststation i Hunneberga öppnades kan tyckas märkligt.

Det är nämligen bara 2 kilometer till Revingebys poststation.

Men i Hunneberga var det ca. 300 innevånare omrkring 1906 då posten öppnades i järnvägsstationen.

Hunneberga Järnvägsstation anlagd 1906.