H Ö R U P   V Y K O R T

Hörups Kyrka byggd under 1100 talet. Tornen ombyggda 1904-06

Åter till första sidan.