S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Ö R U P... 1874. 01. 01. - 1894. 10. 07

Stämpeltyper    Poststämplar    Vykort    Brev    Till första sidan.

 

Hörups förste postföreståndare var Nils Månsson som tjänstgjorde ändast 3 månader.

Poststationsföreståndare O. P. Carlsson i Lödeköpinge erbjöd sig att ensam sköta om posttjänsterna ,

i hela pastoratet för 150 kronor om året.

Hörup hade postutväxling med orterna nedan.


 

En gångpostlinje inrättades också 1 Januari 1874, den gick till Hörups Poststation och vidare.


En lantbrevbärarlinje utgick också från Hörup - Hammenhög 1879.

När järnvägen tillkomm i området drogs Poststationen in den 8 oktober 1894.

Webbsidan uppdaterad 03-03-2015

Tillbaka till Skånes Postanstalter