H Ö R B Y   P O S T S T Ä M P L A R

Ett litet urval på olika stämpeltyper på Hörby.

Nst. 4 Rakstämpel

Nst. 6  Typ. 2  Bågstämpel

Nst. 7  Typ 1  Fyrkansstämpel

Nst. 7  Typ 2  Har rund underkant.


Normalstämpel 10 Typ. 2


Normalstämpel 59c. A

Åter till första sidan.