S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Ö R B Y.....1819. - 2002.02.12

Poststämplar - Brev - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

I Hörby fanns redan den 1 april 1780 ett postkontor.

1819 är det året då poststämplar hade börjat att användas.

Hörbys första poststämpel var en rakstämpl nst.4 (se under stämpeltyper/poststämplar ovan)

Jakob Pehr Möllerstedt (1780-1786) var den förste postmästaren. Med en årslön på 25 Rdr specie.

Hans Malmsten (1786-1804) .. Georg Malte Malmsten (1804-1814) .. Anders Löfvengren (1814-1854)

Det har funnits ytterliggare 11 postmästare som tjänstgjort i Hörby.'

I samband med att Postkontoret i Höör öppnades under 1859.

Tillkomm en ny diligenslinje från Åby (Klippan) - Höör - Hörby.

Start 16 Maj 1859

Det har utgåt olika Gångpostlinjer - Kärrpostlinjer - Paketpostlinjer - Lantbrevbärarlinjer från och till Hörby.

Vill  du veta mer om olika Gångpost/Lantbrevbärarlinjer/Kärrpost/ Diligenspost på Hörby.

Kontakta mig här.

Webbsidan uppdaterad 09-11-2016

Åter till första sidan.