H Ö R B Y   B R E V

Brev med Nst. 21 lbr


Rekbrev med normalstämpel 14


Tidningsstämpel från Hörby Posten, EJ postalt använd.


Brev med frankostämpel

Åter till första sidan.