H Ö Ö R   V Y K O R T

Höör storgatan ca. 1950 talet.

Åter till första sidan.