S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H O L M E J A.... 1875. 11. 01 - 1960. 05. 28

Poststämplar - Brev -Skånes Postanstalter - Åter till första sidan.

 

Även Holmeja var förenad med järnvägsstationen.

Stationsinspektor Per Nilsson Löfström fick ansvaret för posten med en årslön på 240: kr.

Holmeja hade postutväxling med Pkxp 35.

Holmeja Järnvägsstation.