S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H O L M B Y.... 1906. 02. 18 - 1952. 03. 31

Poststämplar - Brev -Skånes Postanstalter - Åter till första sidan.

 

Holmby en mindre betydelseful posstation som var belägen utmed järnvägslinjen

Landskrona - Kävlinge - Sjöbo.

Posten hade sitt kontor i järnvägsstationen.

År 1902 fanns det en lantbrevbärarlinje mellan Örtofta - Holmby med 3 turer i veckan.

Här på denna länken kan du läsa mer om ett postbud från Holmby

Postbudet John Persson i Holmby