H Ö L L V I K S N Ä S     P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 59c. A


Normalstämpel 60c. A


Normalstämpel 61c.C      Lbb. 1 Nst.61

Åter till första sidan.