S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Ö L L V I K S N Ä S .. 1943. 07. 01 - 1985. 11. 30

Poststämplar    Brev     Reketikett    Till första sidan.

 

Postnamnet var Höllviken från början ( 1928 - 1943 )

Man namnändrade postkontoret till Höllviksnäs juli 1943.

Postmästare då var Cecilia Benta Ingeborg Olsson.

År 1985 återkom postnamnet Höllviken igen.

Höllviksnäs järnvägsstation där även Postexpeditionen fanns.

Tillbaka till Skånes Postanstalter