S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Ö L L V I K E N.. 1928. 06. 01 - 1943. 06. 30

Poststämplar - Brev -Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Poststationen Höllviken öppnades i järnvägsstationen 1928.

Poststationen tillkomm för att det var mycket sommartrafik i detta området.

Einar Tage Kristiansson var den som fick ta hand om postgöromålen på sommaren.

Den 1 Juli 1943 namnändraes poststationen till Höllviksnäs och namnet varade till 1985.

Återigen återkommer Postnamnet Höllviken den 1 december 1985 till 2002.

Höllvikens Järnvägsstation

Åter till första sidan.