S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Ö K Ö P I N G E... 1886. 04. 28 - 1967. 02. 28

Poststämplar - Brev -Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Poststationen Hököpinge öppnade två år efter järnvägsstationens tillkomst 1884.

Föreståndaren för Poststationen var Nils Pehrsson.

År 1905 fanns det några lantbrevbärarlinjer som utgick från Hököpinge.

Hököpinge - Gessie - Hököpinge 3 gånger i veckan a 0,9 km.

Hököpinge - Hököpinge By - Hököpinge 3 gånger i veckan.

Redan år 1876 fanns det en gångpostlinje som hade anknytning till Hököpinge

 

Järnvägsstationen i Hököpinge.