H O H Ö G   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 14.


Normalstämpel 58t.

Åter till första sidan.