S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H O H Ö G....1895. 06. 01 - 1964. 02. 29

Poststämplar    Reketikett    Brev    Till första sidan

 

Poststationen höhög öppnades den 1 Juni 1895 i Järnvägsstationen.

Poststationen skötes av Järnvägspersonalen.

Förste föreståndaren var Johan Theodor Thulin.

Thulin kom från posten i hönsinge.

Järnvägsbolaget avlönade Thulin dom tre första åren.

Den 1 juni 1898 fick Thulin arvode från posten med 120: kr. om året.

Tillbaka till Skånes Postanstalter