S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Ö G E S T A D...01. 05. 1903 - 30. 09. 1954

Poststämplar    Brev    Vykort    Reketikett    Till första sidan.

 

Poststationen hade namnet   Södra Lyckås ( 1893-1903)

Anledningen till namnbyttet var att ofta blev det förväxling med Lyckås i Jönköpings län.

Man namnändrade då till Högestad 1903.

Detta var i samband med inflyttningen i Järnvägsstationen i Högestad

Anders Åberg var ansvarig för både Posten och järnvägen.

År 1904 fanns det en lantbrevbärarlinje mellan Högestad - Högestads Gård.

3 gånger i veckan gick lantbrevbäraren turen.

Högestads Järnvägsstation där postkontoret fanns.

Tillbaka till Skånes Postanstalter