S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Ö G A N Ä S...3... 01. 08. 1980 - 14. 08. 1982

Poststämplar - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan