H Ö G A N Ä S   2   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel G59b.


Normalstämpel 60c. A


Normalstämpel 61c. A

Åter till första sidan.