S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Ö G A N Ä S..2 ... 01. 12. 1969 - 30. 09. 1991

Poststämplar     Reketikett    Till första sidan

 

Postorten var från början Jonstorp ( 01.01.1875-29.11.1969)

Den 1 december 1969 blev postorten Höganäs 2.

Detta varade fram till 30.09.1991 då återtogs namnet JONSTORP igen.

På bilden syns Jonstorps kyrka.

Tillbaka till Skånes Postanstalter