S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H Ö G A N Ä S..1.. 01. 12. 1969 - 02. 04. 2002

Poststämplar - Reketikett - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Här har Postkontoret Höganäs ändrats till Höganäs 1.