H Ö G A N Ä S - L E R B E R G E T   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel G59b.


Normalstämpel 61c.

Åter till första sidan.