S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H O F T E R U P ...2002. 01. 11 - 2002. 02.1

Poststämplar    Till första sidan.

 

Poststämplar med namnet Hofterup finns mellan 1974 - 1975.

Då med namnet Löddeköpinge - Hofterup.

2002 återkom namnet med enbart Hofterup som närpost.

Kort period ändast en månad var posten i bruk.

Tillbaka till Skånes Postanstalter