S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H J Ä R U P....1992. 04. 01 - 2002. 04. 13

Poststämplar    Till första sidan.

 

Postnamnet var Lund 12 fram till 31 mars 1992.

Då namnändrades detta till Hjärup.

Tillbaka till Skånes Postanstalter