S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

H I T T A R P....1944. 01. 01 - 1973. 06. 16

Poststämplar - Vykort - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Hälsingborg 1 POB.1 var namnet för postombudet som fans i Hittarp mellan 1936 - 1944.

1 januari 1944 fick Hittarp poststation som var igång till 16 juni 1973.

18 juni 1973 namn ändrades Hittarp till Helsingborg 19 och upphörde den 9 januari 2002.

Nu blev det post i butik i Laröds Kiosk och Spelbutik.

Postombudet's skötsel hade Bertha Henrietta Nilsson fram till 1969.

Hon ersattes av Dorthy Ethel Lundgren fram till juli 1970.