H I N D B Y   T I D T A B E L

Tidtabel för en gångpostlinje Fosie - Sallerup 1875.

Det finns några ytterliggare tidtabeller där Hindby nämns.

_________________________________

H I N D B Y   R E K E T I K E T T

Typ. 1.1

Åter till första sidan.